top of page

EYE UNIT > Διαβητικη Αμφιβληστροειδοπάθεια

Καλέστε τον Χειρουργό Οφθαλμίατρο
κο Γεωργακαράκο στο: 211 1110 238
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ MB, BS(Lond), MRCOphth, CCT(Ophth), MD(Res), FEBO_edited.jpg

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Συμπτώματα - Αίτια

Οι ασθενείς με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη αντιμετωπίζουν έως 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για τύφλωση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Ο μη ελεγχόμενος  σακχαρώδης διαβήτης  προκαλεί οφθαλμικές βλάβες οδηγώντας ακόμη και σε πλήρη τύφλωση και στα δύο μάτια, εάν δεν ξεκινήσει έγκαιρα η κατάλληλη θεραπεία.

Οι οφθαλμικές παθήσεις που συνδέοντα άμεσα με τον σακχαρώδη διαβήτη είναι:

 • Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, που προκαλεί βλάβη των αγγείων του αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού.

 • Ο Καταρράκτης, όπου ο φακός του οφθαλμού θολώνει.

 • Το Γλαύκωμα, όπου η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης  οδηγεί σε βλάβη του οπτικού νεύρου και μείωση ή απώλεια της όρασης.

 • Η Πάρεση των Οφθαλμοκινητικών Μυών, που προκαλεί προβλήματα στην κινητικότητα των οφθαλμών και διπλωπία.

 • Η Οπτική Νευρίτιδα / θηλίτιδα (papilitis), που είναι μία φλεγμονώδης διαταραχή του οπτικού νεύρου, προκαλώντας πλήρη ή μερική απώλεια της όρασης.

Στη σελίδα αυτή θα μιλήσουμε για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια επιπλοκή του διαβήτη που προκαλεί  βλάβες στο βυθό του οφθαλμού λόγω προσβολής των αμφιβληστροειδικών αγγείων. 

Δημιουργεί μικροανευρύσματα, αιμορραγίες, από-φραξη τριχοειδών, οίδημα ωχράς κηλίδας και νεοαγγείωση.
Είναι μία ύπουλη και προοδευτική νόσος που αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να έχει κατα-στροφικές συνέπειες για την όραση.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς, είτε είναι ινσουλινο-εξαρτώμενοι είτε όχι.  

Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πάσχει κάποιος από διαβήτη, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας; 

•    Θολή όραση.
•    Σκοτεινές περιοχές και σκιές, στο οπτικό πεδίο.
•    Δυσκολία αντίληψης χρωμάτων. 
•    Μαύρα κινούμενα στίγματα που ακολουθούν  τις κινήσεις του οφθαλμού.
•    Δυσκολία στην όραση τη νύχτα.
•    Διπλωπία.
•    Δυσκολία προσαρμογής από τον έντονο φωτισμό στον χαμηλό.
•    Πόνος στο μάτι, σε προχωρημένες περιπτώσεις.
•    Συχνές αιμορραγίες στο μάτι.
•    Ξαφνική απώλεια όρασης.

Τι προκαλεί την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι:
•    Η χρονιότητα της νόσου του σακχαρώδους διαβήτη που πάσχει ο ασθενής 
•    Η κακή ρύθμιση και αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη
•    Οι συνυπάρχουσες καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως η αρτηριακή υπέρταση
•    Οι  υπερλιπιδαιμίες
•    Το κάπνισμα
•    Η εγκυμοσύνη
•    Η κατάθλιψη
•    Η υπνική άπνοια

Ποιοί είναι οι τύποι της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας;

Υπάρχουν δύο τύποι διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, η μη παραγωγική και η παραγωγική.

Μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια ή αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος.

Η μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί την η πιο κοινή μορφή της νόσου. Πρόκειται για το αρχικό της στάδιο, όπου τα συμπτώματα είναι ήπια.  Στο στάδιο αυτό τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων στον αμφιβληστροειδή εξασθενούν και προεξέχουν μικροσκοπικά εξογκώματα (μικροανευρύσματα).  Όσο εξελίσσεται το στάδιο της νόσου, παρατηρούνται διαρροές υγρού και αίματος από τα αγγεία στον αμφιβληστροειδή, καθώς και αποφράξεις που προκαλούν οιδήματα.

Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί την προχωρημένη μορφή της νόσου.  Στο στάδιο αυτό αναπτύσσονται νέα, ανώμαλα αιμοφόρα αγγεία στο υαλοειδές , στον αμφιβληστροειδή και στο οπτικό νεύρο.  Επίσης δημιουργούνται και επιπλέων βλάβες, όπως η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
Επιπλοκές της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας: 
Διαβητική ωχροπάθεια ή διαβητικό οίδημα ωχράς. Πρόκειται  για εξελικτική μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας όπου παρουσιάζεται συλλογή υγρού λόγω διαρροής στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, δημιουργώντας εστιακό ή διάχυτο οίδημα.
Ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω ινοαγγειακών αλλοιώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την έλξη του αμφιβληστροειδούς και την αποκόλληση του.  Πρόκειται για την πλέον σύνθετη μορφή αποκόλλησης και απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση με υαλοειδεκτομή και αποφλοίωση των ινικών μεμβρανών (delamination) ώστε να απελευθερωθεί και να επιπεδοποιηθεί ο αμφιβληστροειδής.

Ποιες είναι οι εξετάσεις για την διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας;

Το κύριο μέλημα του ασθενούς που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, είναι να τον ρυθμίσει. 
Στην πορεία θα πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε οφθαλμολογικό  έλεγχο με OCT και Φλουοροαφφειογραφία, για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και για τον έλεγχο της ωχράς κηλίδας.

Η προτεινόμενη συχνότητα οφθαλμο-λογικού ελέγχου για ασθενείς με σακχα-ρώδη διαβήτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, είναι:

 • για ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ, ανά έτος,

 • για έγκυες γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης.

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία για τυχόν παρουσία καταρράκτη και νεοαγγείωσεις της ίριδας.

 • Τονομέτρηση για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και τυχόν ύπαρξη γλαυκώματος.

 • Βυθοσκόπηση, για την εξέταση του βυθού του οφθαλμού, για έλεγχο μικροανευρύσματων, εξιδρωμάτων, νεοαγγείων, αιμορραγίας υαλώδους, αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς και αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου.

 • Φλουοροαγγειογραφία (με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού), για τον έλεγχο του αγγειακού δικτύου του οφθαλμού για ύπαρξη ισχαιμίας ή διαρροών των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, καθώς και για την διάγνωση οιδήματος της ωχράς.

 • Τομογραφία Οπτικής Συνοχής OCT , που παρέχει πλήρη ανάλυση του αμφιβληστροειδή και της ωχράς. Διαβάστε περισσότερα εδώ >.

 • Αγγειογραφία Angio OCT, (χωρίς σκιαγραφικό), με την οποία γίνεται αναλυτική απεικόνιση του τριχοειδικού και του αγγειακού δικτύου ανά στιβάδα, σε τρισδιάστατη μελέτη.

Ποια είναι η θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας;

EYE UNIT
Εξειδικευμένο Οφθαλμολογικό Ιατρείο
Ελ. Βενιζέλου 247 Π. Φάληρο 17563
Τηλ.για ραντεβού:  211 111 0238

ΩΡΑΡΙΟ:

ΔΕ - ΠΑ : 09:00 - 20:00

Επικοινωνήστε με τους Ιατρούς

Dr. Γεωργακαράκος Νικόλαος

τηλ.: 694 675 3867

email: ndg@hotmail.co.uk

Παπαϊωάννου Λαμπρινή MD

τηλ.: 697 766 0950

email: papaioannoulamprini@gmail.com

Ρωτήστε μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το ραντεβού σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Thanks! Message sent.

Ενημερωθείτε από το Blog μας.

bottom of page